Metody

Wszystkie niżej wymienione sposoby pracy z pacjentem są potwierdzone certyfikatami ukończenia szkoleń

 

Igłoterapia Sucha Punktów Spustowych

Metoda służąca leczeniu mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych poprzez manualne badanie punktów spustowych i ich „uwalnianie” (inaktywację) przez zastosowanie igieł akupunkturowych (cienkich, pełnych).

 

Osteopatia

Jest to metoda diagnozowania i leczenia manualnego wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Jej twórcą był Andrew Taylor Still, pastor i lekarz, który w 1892r. założył Amerykańską Szkołę Osteopatii w Kirksville. Podstawą tworzenia technik diagnozowania i leczenia były

m.in. zajęcia z anatomii sekcyjnej. Dzięki temu osteopaci holistycznie podchodzą do problemów pacjenta i próbują dotrzeć do przyczyny zgłaszanych dolegliwości. Oddziaływanie terapeuty na miejsca czasem znacznie oddalone od okolicy objawów ma na celu wywołanie mechanizmów naprawczych organizmu.

Osteopatą może zostać wyłącznie lekarz lub magister fizjoterapii po ukończeniu 5 – letnich studiów podyplomowych.

W skrócie są to skuteczne techniki manualne umożliwiające odnalezienie i leczenie przyczyny dysfunkcji narządu ruchu, wykorzystujące zdolności regeneracyjne organizmu. Zakres technik jest szeroki i obejmuje m.in. manipulacje stawowe, techniki funkcjonalne, techniki na tkanki miękkie, techniki na stany ostre, t. czaszkowo–krzyżowe itd.

 

Osteopatia w Pediatrii

Jest składową metody opisanej powyżej. Leczenie osteopatyczne można rozpocząć najwcześniej od 8 dnia życia u dzieci donoszonych lub urodzonych po terminie. W przypadku wcześniaków należy kierować się dodatkowo masą i długością ciała oraz stanem ogólnym. Górna granica wieku leczenia dzieci starszych nie istnieje. Nigdy nie jest za późno na zastosowanie terapii.  

 

Leczenie powięziowe

Terapia najważniejszej tkanki organizmu przy występowaniu bólu mięśniowo-powięziowego wykorzystująca techniki stosowane przez doświadczonego osteopatę francuskiego Michela Roques'a. Ma zastosowanie w leczeniu bólu lub dysfunkcji każdej okolicy ciała i zaburzeniach funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz układów organizmu.

 

FOI, czyli Funkcjonalna Osteopatia i Integracja

Na pojawiające się w narządzie ruchu dysfunkcje organizm zawsze reaguje jako całość. Ideą terapii jest w pierwszej kolejności "sprawdzenie centrali", czyli kręgosłupa i likwidacja znajdujących się tam dysfunkcji, a następnie "przypomnienie" stawom obwodowym jak powinny się ruszać. Celem terapii jest likwidowanie łańcuchów blokad, (które mają w większości przypadków podobny schemat), tym samym pozbywanie się uciążliwego bólu.

 

Metoda dr Ackermann'a

Myślą przewodnią terapii jest usuwanie blokad kostnych i ich skutków. Dotyczy ona głównie kręgosłupa, którego dysfunkcja jest bardzo często powodem bólu także stawów obwodowych. (barku, łokcia, biodra, kolana itd.). Metoda dr Ackermann'a jest ukłonem w kierunku pacjentów cierpiących z powodu bólów kręgosłupa i stawów. Jej skuteczność jest bardzo wysoka, a ból zostaje zlikwidowany w większości przypadków w ciągu jednego zabiegu.

 

PNF, czyli Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (głębokie torowanie nerwowo-mięśniowe)

Jest to obecnie jedna z najlepszych metod pracy z pacjentami po przebytych udarach mózgu i uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Znajduje też zastosowanie w leczeniu wad wrodzonych i rozwojowych u dzieci i dorosłych, a także w pracy z pacjentami po urazach ortopedycznych (w tym sportowych).

 

Masaż klasyczny, leczniczy i sportowy

Spośród zabiegów fizykalnych jest najbardziej rozpoznawalną przez pacjentów metodą leczenia i jednocześnie jedną z najstarszych. Rozmawiając o rehabilitacji niemal zawsze używamy słowa masaż. Polega on na mechanicznym odkształcaniu tkanek, powodując ich przekrwienie, a co za tym idzie lepsze odżywienie.

 

Haczykowanie i techniki tkankowe

Koncepcja pracy na układzie ruchu z wykorzystaniem narzędzia-haczyka umożliwiającego precyzyjne oddziaływanie na tkankę. Wskazaniem do terapii jest min.: wzmożone napięcie mięśniowe wyczuwalne w bruzdach międzymięśniowych, zespoły przeciążeniowe, ograniczenia ruchomości tkankowej.

 

Dodatkowo stosuję terapię manualną, kinesiotapig oraz w leczeniu zaburzeń rozwojowych niemowląt 0-12 msc. kompilację metod Vojty i NDT Bobath.